Kort og godt

Teknologi i helse og omsorg 2018 – Utfordringer i dag, muligheter i morgen

06. mars 2018

Sammen med sentrale aktører setter Høgskulen på Vestlandet fokus på innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved hjelp av teknologi. «Utfordringer i dag, muligheter i morgen» er tema for den syvende konferansen for teknologi i helse og omsorg.

Sammen med sentrale aktører setter Høgskulen på Vestlandet fokus på innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved hjelp av teknologi. «Utfordringer i dag, muligheter i morgen» er tema for den syvende konferansen for teknologi i helse og omsorg.

Her kan dere finne temaer som kan være interessant for oss Vernepleiere.