VPLTV

Helseoppfølging av personer med utviklingshemming

Aldring og helse har laget to nye filmer som handler om det å gå til en årlig helsekontroll hos fastlegen for en person med utviklingshemning.

Aldring og helse har laget to nye filmer som handler om det å gå til en årlig helsekontroll hos fastlegen for en person med utviklingshemning.

Les mer hos Aldring og helse…