Ukategorisert

Varslingsystemer for avdekking av overgrep og vold – Rapport fra NOVA

Eldre, psykisk syke og rusmisbrukere samt personer med fysisk funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming har økt risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk vold. Når vold mistenkes eller oppdages av ansatte i kommunale eller statlige hjelpetjenester, kan det å ha prosedyrer for hvordan man skal håndtere situasjonen, være avgjørende for et godt videre forløp i saken.

Eldre, psykisk syke og rusmisbrukere samt personer med fysisk funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming har økt risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk vold. Når vold mistenkes eller oppdages av ansatte i kommunale eller statlige hjelpetjenester, kan det å ha prosedyrer for hvordan man skal håndtere situasjonen, være avgjørende for et godt videre forløp i saken.

[su_button url=»http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2017/Vern-av-risikoutsatte-voksne» target=»blank» background=»#ff6600″ icon=»icon: chain» title=»Last ned NOVA rapport 1/17 her…»]Last ned NOVA rapport 1/17 her…[/su_button]

 


Relatert informasjon:

I statsbudsjettet for 2018: Aukinga i budsjettet for 2018 er fordelt på følgjande tiltak i opptrappingsplanen:

5 millionar kroner til å prøve ut TryggEst; ein modell for vaksne i risiko med behov for vern mot vald og overgreop (Barne- og likestillingsdepartementet).

Les mer hos Fylkesmannen…