Helsehjelp
Ukategorisert

Vurdering av behov for helsehjelp hos personer med utviklingshemning

På oppdrag fra skotske helsemyndigheter har forskerne Maria Truesdale og Michael Brown utarbeidet rapporten «People with Learning Disabilities in Scotland: 2017 Health Needs Assessment Update Report». Hensikten med rapporten er å gi beslutningstakere og personell i helse- og omsorgstjenesten et bedre grunnlagt for planlegging og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemning.

På oppdrag fra skotske helsemyndigheter har forskerne Maria Truesdale og Michael Brown utarbeidet rapporten «People with Learning Disabilities in Scotland: 2017 Health Needs Assessment Update Report». Hensikten med rapporten er å gi beslutningstakere og personell i helse- og omsorgstjenesten et bedre grunnlagt for planlegging og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemning.

Forventet levetid for utviklingshemmede er i Skottland, som i Norge, økende. I Skottland er det forventet en nær to dobling av utviklingshemmede over 80 år frem til år 2030. Allikevel er det forventete levetiden for menn med utviklingsmening 13 år kortere og for kvinner med utviklingshemning 20 år kortere enn for populasjonen for øvrig. Truesdale og Brown (2017) påpeker at dødsårsaken hos utviklingshemmede ofte har en sammenheng med medisinske tilstander som er mulig å forebygge og behandle. Økt kunnskap og bevisstgjøring hos beslutningstakere og personell i helse- og omsorgstjenesten er derfor veldig viktig.

Rapporten gjennomgår en rekke hendelser, tilstander og sykdommer og ser disse i lys av viktige risikofaktorer hos utviklingshemmede. De hendelsene, tilstandene og sykdommene som beskrives i rapporten er:

 • Fallulykker
 • Skjelett
 • Hjerte- og karlidelser
 • Kreft
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Mage- og tarmsykdommer
 • Blodsykdommer
 • Infeksjoner
 • Mobilitet, balanse, koordinering og forpleie
 • Ernæring
 • Fedme- og metabolske sykdommer
 • Munn- og tannhelse
 • Fysisk aktivitet
 • Respiratoriske sykdommer
 • Sanseapparatet

Rapporten finner du her.

Referanse

Truesdale, M. & Brown, M. (2017). People with Learning Disabilities in Scotland: 2017 Health Needs Assessment Update Report. Glasgow: NHS Health Scotland.