Navnet skjemmer ingen, eller…?

Debatter og diskusjoner rundt vernepleierens tittel har en relativt lang historie. I forlengelsen av HVPU-reformen, som ble innført i 1991, ble navnet et tema. Selv om jeg ikke skal påta meg å gjennomføre en historisk utgreing av navnedebatten, kan jeg som representant for fagprofesjonen i alle fall konkludere med at det har vært oppblussing av slike diskusjoner siden jeg selv ble utdannet på 1990-tallet.

Den seinere tid har den parallelle diskusjonen om hva vi skal kalle oss på engelsk også blusset opp igjen. Jeg mener at slike debatter er viktig. Hva vi kaller oss ER viktig. Altfor mange mennesker i landet vårt vet ikke hva en vernepleier er, og de fleste vernepleiere vet heller ikke hva vi skal kalle oss selv på engelsk (når dette er nødvendig).

Ikke pleier

Min personlige mening er at vi undergraver vår egen profesjon og faget vi bedriver ved å være lillebroren/lillesøstera til sykepleiere. Sykepleiere har sin benevnelse fordi de pleier dem som lider av manglende helse og sykdom. Jeg anser ikke mitt yrke som pleie av mennesker i det hele tatt selv om noen av de jeg arbeider med har sykdommer og tilstander som medfører redusert funksjon i visse sammenhenger. I mine øyne er vernepleiere profesjonelle tilretteleggere. Det vi tilrettelegger for, er ulike tjenestemottakeres deltakelse og mestring. At vi har kompetanse til å bistå tjenestemottakere med helsefaglige utfordringer er én av flere faktorer som underbygger fokuset rettet mot deltakelse og mestring.

Fordi måten vernepleiere arbeider på er rettet mot ulike former for å legge til rette for endring, opplevelser og læring, mener jeg at pedagog er et mer dekkende begrep enn pleier.

Fordi mestring av ulike viktige aspekter av livet er fokus på arbeidet som gjøres, mener jeg at mestring er et bedre begrep enn verne.

Mestringspedagog

Når mestring og pedagog slås sammen, blir derfor mestringspedagog en bedre betegnelse enn vernepleier, slik jeg ser det. Jeg tror dette begrepet har en mye mer intuitiv klang enn vår nåværende tittel.

Mestringspedagog har, på samme måte som vernepleier, noen utfordringer ved seg når det skal oversettes til engelsk. Utfordringene er derimot mindre enn når vernepleier skal oversettes. Én utfordring er at begrepet pedagog er krevende å oversette direkte. Den mest dekkende termen på engelsk er antakeligvis «educator». Dette begrepet har en hard klang og signaliserer at vi som tjenesteytere skal lære våre tjenestemottakere deltakelse og mestring. Mestring og deltakelse er ikke noe vi lærer våre tjenestemottakere å gjøre, men noe vi prøver å legge til rette for. Jeg mener derfor at «facilitator» er et bedre begrep på engelsk. Det å fasilitere er bortimot synonymt med å legge til rette, og er kanskje det mest dekkende begrepet for tilrettelegging på engelsk. Jeg mener derimot at fasilitør ikke er et godt norsk ord, og foretrekker derfor bruken av pedagog i en norsk tittel av profesjonen.

Jeg innser at brudd på tradisjoner og sedvaner medfører visse utfordringer, men tenker allikevel at det i seg selv ikke er grunn god nok for ikke å tenke at profesjonen vår tilhører framtiden mer enn fortiden.

Mitt innspill til navnediskusjonen er dermed følgende:

 • Norsk og engelsk tittel bør ha klare paralleller
 • Hverken norsk eller engelsk tittel bør ha pleier som en del av tittelen
 • Både norsk og engelsk tittel bør være rettet mot deltakelse og mestring som begreper fordi disse står sentralt i verdisettet til alle som arbeider med vernepleierfaglig arbeid
 • Norsk tittel bør være mestringspedagog
 • Engelsk tittel kan være Participation and Coping Facilitator

3 kommentarer

 1. Veldig enig i fokuset på deltakelse og mestring. Og participation and coping facilitator er det beste engelske navneforslaget jeg har hørt så langt, fordi det holder åpent hvor våre tiltak skal settes inn. Det vil si, både deltakelse og mestring kan skapes ved å a) styrke personens forutsetninger og b) ved å endre og tilrettelegge omgivelsenes form og funksjon, eller (aller helst) c) begge deler i skjønn forening. For meg er dette vernepleie i et nøtteskall. MEN, jeg mener at vi mister denne åpenheten med pedagog-begrepet. Pedagog er for sterkt knyttet til å styrke individet, det vil si at en mister fokuset på endring og tilrettelegge de fysiske og sosiale omgivelsene, og da står vi igjen med bare a), eller bare en halv «gap-modell» om man vil. Man kan selvsagt lage en egen betydning av det, og si at vi også er pedagoger overfor personens omgivelser. Men det må i så fall forklares i alle sammenhenger, hver gang. Omtrent som vi må i dag med begrepet vernepleier. Så da hadde fasilitør – kanskje – vært bedre også på norsk. Det er i hvert fall ikke noen spesiell grunn til å løpe etter pedagogbegrepet, mer enn etter pleierbegrepet, eller etter terapeutbegrepet. Så jeg synes dine forslag bringer oss nærmere, men ikke helt i mål. For øvrig kan jeg dele et lite gullkorn fra historien. En av de gangene denne debatten blusset opp (i forrige årtusen), så sendte daværende Norsk Vernepleierforbund en beskrivelse av hva vernepleier driver med over til Språkrådet og ba om råd om hva vi kunne hete. De kom tilbake med forslaget «Funksjonom». Da døde debatten for en stund. DET var det ihvertfall ingen som ville hete 🙂

 2. Takk for innspillet, Thomas.
  Én utfordring med pedagogbegrepet, er kanskje at det primært er knyttet til arbeid med barn (derav forstavelsen «peda»). Nå tror jeg derimot ikke at pedagogbegrepet nødvendigvis kun knyttes til arbeid med barn, slik begrepet brukes i hverdagstale. Om ikke noe annet, så kan det antyde til at det å være tidlig inne i personers mestringsprosesser er viktig.

  Jeg mener nok at mestringspedagog som tittel, bringer oss mer i kontakt med GAP-modellen enn dagens tittel. Fokus rettes mot at det er mestring i folks hverdagsliv som er temaet for yrket vårt. Endringer av omgivelsene er, og bør være, vårt primære tiltaksmål når vi skal legge til rette for mestring og deltakelse.

  Det meste er vel kanskje bedre enn «funksjonom» 🙂

 3. Det gleder meg å se at flere ikke er komfortabel med «pleier» begrepet. Når folk spør meg hva en vernepleier er, svarer jeg ofte at det er en slags hybrid mellom sosionom og sykepleier, hvorvidt store deler av profesjonen har fokus på å styrke individet og hjelpe alle mennesker i en avmaktposisjon. Etter refleksjon og diskusjon med flere kolleger har jeg landet på to alternativer:
  Miljøterapeut. Jeg er klar over at miljøterapeut ikke er en beskyttet tittel, men det er en tittel som vil kle vernepleieren godt. For det første er det ingen andre profesjoner som er like dyktige i miljøterapi som oss. Stor påstand, men jeg står for den. Jeg jobber på en psykiatrisk avdeling på et sykehus, hvor tverrfaglighet er essensielt i jobben. Tar man hvilken som helst profesjon som kommer rett fra skolebenken og sammenligner kunnskap om miljøterapi, vil vernepleieren være klart best. Miljøterapi er relevant nesten uansett hvor man jobber med folk. Jeg mener derfor at tittelen vil løfte profesjonen med å ikke lengre bli «lilleroren» til sykepleieren, og at terapeut gir bedre assosiasjoner enn pleier og pedagog, og kanskje medfører mindre stigmatisering. Miljøterapi er en av hjørnesteinene i profesjonsutøvelsen vår, noe jeg mener vi burde bygge videre på. Vår profesjon og yrkesutøvelse passer perfekt til så mye mer enn bare utviklingshemmede, noe vi burde få fram i både tittel, og for å gjøre oss relevante i flere yrkessammenhenger. Både det med å bli hørt, arbeidsplasser, og det med å faktisk komme til å få hjulpet mennesker.

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.