Ukategorisert

Hvor mange personer med utviklingshemming bør bo samme sted? Når blir det for mange? (Stiftelsen SOR)

17. juni 2018

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge hvor og med hvem de vil bo sammen med, på lik linje med andre. Og de må ikke må bo i en bestemt boform, slår artikkel 19 i FN-konvensjonen tydelig fast. Men kun 10% av utviklingshemmede eier egen bolig, mot 80% av resten av befolkningen. Og det er i praksis svært liten valgfrihet for de enkelte for hvor de skal bo. I 2/3 av kommunene er det lange ventetider for å få kommunalt tilbud om bolig.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge hvor og med hvem de vil bo sammen med, på lik linje med andre. Og de må ikke må bo i en bestemt boform, slår artikkel 19 i FN-konvensjonen tydelig fast. Men kun 10% av utviklingshemmede eier egen bolig, mot 80% av resten av befolkningen. Og det er i praksis svært liten valgfrihet for de enkelte for hvor de skal bo. I 2/3 av kommunene er det lange ventetider for å få kommunalt tilbud om bolig. I NOU’en «På lik linje» foreslås det å ha en lovpålagt plikt for kommunene til å skaffe bolig til vanskeligstilte. De ønsker å styrke husbankens generelle veiledning, og foreslår nye vilkår for å få lån og tilskudd fra husbanken. Ett av vilkårene gjelder størrelse. Det skal ikke bygges flere enn 6 enheter samlokalisert for at man skal få tilskudd fra husbanken i offentlige prosjekter.

Les mer hos Stiftelse SOR….