VPLTV

Pårørende til rusavhengige

04. juni 2018

I VPLTV møter vi pårørende til rusavhengige. Det er 2 videoer fra henholdsvis ROP-TV og Innenfra. De snakker om helsehjelp fra et pårørendeperspektiv.

Å være pårørende til unge med rusavhengighet (Innenfra)

Marianne har en sønn som er rusavhengig. Her forteller hun hvordan pårørende ofte opplever lite empati og manglende hjelp fra støtteapparatet. Hun snakker også om hvor sliten og utbrent man blir, og skuffelsen over at folk unngår henne i lokalsamfunnet. Marianne ønsker å sette mer fokus på pårørende til rusavhengige, som hun vet mange av sliter med skam og skyld.

Relatert informasjon:

 

ROP-snakk: Helsehjelp fra et pårørendeperspektiv (ROP-TV)

Morten møter Ane Ramm som er pårørende til en datter med rusproblemer og psykiske helseproblemer. De snakker blant annet om viktigheten av fokuset på både problematisk rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer, lavterskel helsehjelp, bruk av tvang, samt undringer og meninger om hva som er hensiktsmessig medikamentelt tilbud til rusmiddelavhengige.

Relatert informasjon: