Fagintervju

Utvikling og innovasjon er noe jeg brenner for

Rundt en tredjedel av populasjonen Drammen kommune har etnisk bakgrunn. Vernepleier Sudhir Sharma kan bli den første i topplederen i Drammen kommune med etnisk bakgrunn. Dette når kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slår seg sammen 1. januar 2020.

Rundt en tredjedel av populasjonen Drammen kommune har etnisk bakgrunn. Vernepleier Sudhir Sharma kan bli den første i topplederen i Drammen kommune med etnisk bakgrunn. Dette når kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slår seg sammen 1. januar 2020.

Kan du fortelle litt om din utdanning og din yrkesbakgrunn?

Sudhir Sharma er utdannet vernepleier fra tidligere Høyskolen i Lillehammer (i dag Høyskolen i Innlandet). Sharma har også to mastergrader – i geriatrisk helsearbeid og i executive masters of management. I tillegg til dette har han videreutdanning innenfor helserett, saksbehandling, veiledning- og coaching, innovasjon og velferdsteknologi.

De første årene som vernepleier jobbet Sharma i hjemmetjenesten, sykehus, sykehjem og bolig for funksjonshemmede. Som 25 åring begynte han som avdelingsleder for et bofellesskap tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Etter ett år fikk han ansvaret for etablere og utvikle en avlastningsbolig for barn- og unge. Deretter har han hatt ansvaret for å etablere et bofellesskap for 16 personer med utviklingshemming. I stillingen før virksomhetsleder jobben i Nedre Eiker var Sharma enhetsleder på sykehjem i Sandefjord kommune.

Du er ambisiøs med to mastergrader og topplederjobb. Hva motiverer deg?

Utvikling og innovasjon er noe jeg brenner for. Jeg har alltid et fokus på hvordan vi kan være innovative i tjenestene. Hvordan kan vi tenke nytt som kan gi brukeren et bedre tjenestetilbud? Samtidig motiveres jeg av gode resultater i jobben. Å skape godt organiserte og strukturerte arbeidsplasser er et viktig fokusområde for meg. Å ta utdanning er også med på å inspirere meg i hverdagen som gjør at jeg blir kreativ i min jobb.

I dag har du ansvaret for hjemmetjenesten i Nedre Eiker kommune med rundt 350 ansatte. Hvordan er din arbeidshverdag?

Min arbeidshverdag varierer fra dag til dag. Noen dager er fylt opp med møter, mens andre dager tilbringer jeg sammen med min ledergruppe. Å ha god dialog med min ledergruppe er en vesentlig del av min jobb, fordi sammen er vi sterke. Enkelte dager velger jeg å ha møtefri for å kunne utføre administrative oppgaver. Det som er spennende med jobben er at en arbeidsdag er aldri lik en annen.

I hvilken grad får du bruk vernepleierkompetansen din i jobben som toppleder?

I kommunale helse- og omsorgstjenester tjenester, som hjemmetjenesten, kan vi ofte bli fokusert på utførelse av konkrete oppdrag. Når det oppstår utfordrende situasjoner hos brukere knyttet til atferd er det godt å ha kunnskap om målrettet miljøarbeid og hvordan dette kan benyttes som en god tilnærming. Blant annet ved utfordrende atferd eller uro veileder jeg i bruk av atferdsanalytiske metoder. Jeg bruker også aktivt etisk refleksjon som metode for å løse og reflektere over vanskelige problemstillinger som vi møter i hverdagen.

Tror du det er tilfeldig at Drammen kommune, hvor andelen med etnisk bakgrunn er på rundt en tredjedel, ikke har hatt en toppleder med etnisk bakgrunn tidligere?

Jeg har ingen sterke meninger om dette. Jeg var ikke bevist på dette før jeg ble kontaktet av Drammens tidende. Jeg tenker at dette er tilfeldig og at tilgangen på kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn har vært lav.