Fra redaksjonen

Takk for innsatsen, Rolf Magnus!

05. juli 2018

Du har gjort en uvurderlig jobb. Ditt engasjement, din kunnskap og din glede over å løfte frem vernepleierprofesjonen er både beundringsverdig og inspirerende.

Du har gjort en uvurderlig jobb. Ditt engasjement, din kunnskap og din glede over å løfte frem vernepleierprofesjonen er både beundringsverdig og inspirerende.

Siden FO tok over Vernepleier.no for to år siden har du vært en viktig drivkraft i utviklingen fra vernepleierportalen og frem til dagens Vernepleier.no. Du har bygget opp:

 • Redaktørens hjørne,
 • Kort og godt
 • Fått inn flere gjesteskribenter
 • Bidratt i utviklingen av ny og bedre versjon.

Du har vist oss hva, hvordan og hvorfor vernepleie er et så interessant yrke. Det er inspirerende å lese de ulike innleggene. Vi har latt ss engasjere av alt fra etikk og begrepsbruk til navnediskusjon og nye forslag på engelsk tittel av vernepleier.

Vi finner alt fra det siste innen forskning, bokanmeldelse og nasjonale informasjonssider som; helsebiblioteket, bufdir, NAKU, SOR, – til ulike veiledere, offentlige utredninger, NOUer – ja sågar en veileder om kommunens oppfølging av brannsikkerhet hos risikogrupper.

Vi har kunnet lese om alt fra profesjonsspørsmål, innholdet i utdanningen, til vernepleiens bautaer og ildsjeler (med titler som «Det meste i livet er tilfeldig: en samtale med Hans Horne» og «Vernepleierens kjerneroller»).

Det er vel knapt noen fagfelt du ikke har vært innom. Vi har lest om vernepleiere og vernepleierfaglig arbeid i:

 • Tjenester til personer med utviklingshemning
 • Rus
 • Innen psykisk helse
 • Behandlingstilbud til familier med hjemmeboende ungdom
 • Eldreomsorg
 • Skole
 • Helsearbeid i lokalsykehus /Helsehjelp til utsatte grupper
 • Enslige mindreårige flyktninger
 • Barnevern

Du har lagt vekt på utvikling og å fremme nye synspunkter.

Et så grundig arbeid krever både innsats og engasjement. Etter en tid er det forståelig at blir det vanskelig å finne nye saker, personer og tema. Når du nå ønsker å gi stafettpinnen videre har vi forståelse og respekt for det- selv om vi gjerne skulle hatt deg med videre i redaktørstolen.

På vegne av hele FO ønsker jeg å takke deg for den flotte innsatsen og det viktige arbeidet du har gjort på vegne av oss vernepleiere.

Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med deg – i de fora og sammenhenger som måtte komme.

Det bringer meg litt videre. Vernepleier.no har hatt to redaktører, begge med gode nettverk og et enormt engasjement. Jeg tror dere begge har opplevd mye av det samme. Rolf Magnus beskrev det slik:

«det er få vernepleiere som selv skriver om saker de brenner for. Gjennom mine to år som redaktør av Vernepleier.no kan jeg telle på en hånd de gangene vernepleiere uoppfordret har tatt kontakt med meg og formidlet et ønske om å publisere egne saker. Riktignok er det noen vernepleiere som mer enn gjerne skriver saker som publiseres på ulike nettsteder og i ulike journaler. Men gitt at det finnes om lag 16.000 yrkesaktive vernepleiere er potensialet for en økning av antall publiserte saker skrevet av vernepleiere enormt stort.»

FO er opptatt av at vi ikke skal styre vernepleier.no, verken når det gjelder innhold eller vinklinger. Vi tror at Rolf Magnus Grung er en god referanse for det. Men FO er – og vil fortsette å være – aktive bidragsytere. Vi vil komme med tips til vinklinger, tema og fagpersoner. Men det er opp til redaksjonen om dette skal brukes.

Det er likevel viktig for oss at redaktøren har FO medlemskap og at vedkommende er vernepleier. Kravet gjelder ikke for gjesteskribenter eller faste skribenter for Vernepleier.no, men det er helt avgjørende for oss som eiere av Vernepleier.no at redaktøren har tilknytningen til vår organisasjon. –

Vi ser frem til at Vernepleier.no nå knytter til seg flere skribenter, i tillegg til at redaktøransvaret må på plass. Vi håper og tror det er mange skrivedyktige og engasjerte vernepleiere der ute som vil bidra. – på den ene eller andre måten.

Er du interessert i å bidra i vernepleier.no eller har tips om noen som kan være aktuell, ta kontakt!

Jeg ønsker dere en riktig god sommer!

Vennlig hilsen

Marit Selfors Isaksen
Leder av profesjonsrådet for vernepleiere og medlem i arbeidsutvalget i FO