Ukategorisert

Faglig forankret musikkterapi – app for demente

Pasienter med tung demens, uro, utagering og forvirring roer seg når de hører på musikk. Vi kan skrive ut pasienter med musikk terapi istedenfor valium, sier Frode Wikne, sykehusdirektør ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

Pasienter med tung demens, uro, utagering og forvirring roer seg når de hører på musikk. Vi kan skrive ut pasienter med musikk terapi istedenfor valium, sier Frode Wikne, sykehusdirektør ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

Digital plattform for musikkterapi

Utgangspunktet for appen var et initiativ fra BTO, Bergen Teknologioverføring, et selskap som jobber med å utvikle forskningsresultateter som kan ha kommersiell verdi. I samarbeid med Olaviken alderspsykiatriske sykehus i Bergen utvikler Soundio-teamaet en digital plattform for musikkterapi.

Sykehusets selskap tester nå applikasjoner. En for musikkterapeut og øvrig medisinsk personell, og en som er i bruk av pårørende og pasient.

Selv om vi er i en tidlig testfase, har vi allerede sett positive effekter, sier Frode Wikne

«Beste Startup»

Soundio-teamet vant “beste startup” under årets Nordiske Mediedager. Gründerne sier at dette prosjektet åpner opp flere dører for forståelse av hva musikk faktisk kan bety for mennesker, samt at det kan hjelpe oss inn i andre parallelle prosjekter.

Kilde: Shifter

Relaterte koblinger: