Ukategorisert

Bli med på FO-dagene 2018 – Med kraft til å være

18. september 2018

Den 14. – 16. november arrangerer FO årets største fagkonferanse for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO-dagene er først og fremst for deg som er medlem, men ikke-medlemmer er like velkomne!

Den 14. – 16. november arrangerer FO årets største fagkonferanse for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. FO-dagene er først og fremst for deg som er medlem, men ikke-medlemmer er like velkomne!

Under FO-dagene 2018 byr vi på foredragsholdere som Leo Ajkic, Olaug Nilsen, Pia Redlund, Oddny Irene Miljeteig, Erlend Dehlin og Adrian Lund. Vi har gjort vårt ytterste for å gi deg spennende workshops spekket med gode eksempler fra praksis og det siste innen forskning.

Vi vil særlig trekke frem forfatter Olaug Nilsen. Med sin siste bok «Tung tids tale» bryter hun igjen tabu, denne gangen med en uvanlig åpenhet om det å være mor til et sterkt funksjonshemmet barn. Nilsen fikk sitt store gjennombrudd med «Få meg på, for faen» i 2005. Boken brøt også da tabu, den gang knyttet til ungdom og seksualitet, og den ble definerende for en hel generasjon.

Det er andre gang FO-dagene arrangeres.

Konferansen har i tillegg til vernepleiefag også profesjon og profesjonspolitikk som tema. FO ønsker å vise frem de ulike profesjonene våre, og synliggjøre hvorfor vi er viktige i – og for – velferdsstaten.

Torsdag er det parallellsesjoner hele dagen. To av sesjonene retter seg særlig mot vernepIeiefaglige problemstillinger og tema. Her vil det være innlegg fra ulike forskere, fra praksisfeltet og fra personer som selv har en utviklingshemming.  Temaene omhandler inkludering, levekår, politikk, brukermedvirkning med mer.

Du finner mer informasjon om FO-dagene her…