Ukategorisert

Forskningsprosjekt knyttet til boliger søker innspill til tema

Det planlegges flere forskningsprosjekter knyttet til bemannede boliger og boliger med tilsyn innen rus/psykisk helsevern. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse søker innspill til tema.

Det planlegges flere forskningsprosjekter knyttet til bemannede boliger og boliger med tilsyn innen rus/psykisk helsevern. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse søker innspill til tema.

Seniorrådgiver Arnhild Lauveng sier det er gjort lite forskning på boliger fra før, og det er viktig å få innspill fra de som selv bor i slike boliger, på hva de tenker er viktig å få mer kunnskap om.

Du kan lese mer hos Erfaringskompetanse.no