Ukategorisert

Kultur, fritid og aktiv omsorg

18. september 2018

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet i samhandling mellom frivillig og offentlig sektor med utgangspunkt i brukerens behov, forutsetninger og ønsker.

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet i samhandling mellom frivillig og offentlig sektor med utgangspunkt i brukerens behov, forutsetninger og ønsker. Studiet gir 15 studiepoeng.

Målet er å styrke, effektivisere og videreutvikle kommunenes støttekontakttjeneste og tilrettelegging av aktiviteter, fritid og kultur overfor enkeltpersoner gjennom tilbud innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg i Nordland.

Målgruppe

Ansatte som arbeider innenfor oppvekst, kultur, helse og omsorg i kommuner, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor, samt frivillige representanter fra de kommunale rådene for likestilling av funksjonshemmede, eldreråd, brukerorganisasjoner og frivillig sektor. Det gjøres mye godt arbeid lokalt og nasjonalt for å inkludere i sosiale fellesskap og aktiviteter, men det gjenstår fortsatt mye før det er en reell mulighet for deltakelse for alle.

Studiesteder

Bodø, Mosjøen, Narvik, Svolær og Stokmarknes.

Søknadsfrist

1. oktober 2018 (har vi ledige plasser vil det være mulig å søke etter fristen)

Mer informasjon om studiet, kontaktinformasjon og søknadskjema finner du her….

Ansvarlige

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser som har ansvaret for å følge opp knutepunktet Fritid for alle nasjonalt, har ansvar for å koordinere og lede arbeidet regionalt i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune, KS Nordland, Senter for omsorgsforskning, sør og Universitetet i Sørøst-Norge. Våre samarbeidspartnere er Helse Nord, Frivillighet Norge og Unge funksjonshemmede.