Fagintervju

Utviklingshemmede som birøktere

Vernepleier Erlend Hoff Jensen jobber i Velferdsetaten i Oslo kommune som prosjektleder av Jobb34. Jobb34 er et tilrettelagt arbeidstilbud for voksne utviklingshemmede med sammensatte behov og andre som på en eller annen måte havner utenfor arbeidslivet. Den 18. juni startet Jobb34 opp med et arbeidstilbud knyttet til drift av bigård. Prosjektet ble formelt åpnet av statsminister Erna Solberg.

Vernepleier Erlend Hoff Jensen jobber i Velferdsetaten i Oslo kommune som prosjektleder av Jobb34. Jobb34 er et tilrettelagt arbeidstilbud for voksne utviklingshemmede med sammensatte behov og andre som på en eller annen måte havner utenfor arbeidslivet. Den 18. juni startet Jobb34 opp med et arbeidstilbud knyttet til drift av bigård. Prosjektet ble formelt åpnet av statsminister Erna Solberg.

Jobb34 ble startet i Ullevålsveien 34 i Oslo i 2012. Hensikten var å finne motiverende, samfunnsnyttige og spennende oppgaver for utviklingshemmede. Prosjektet har hatt ulike oppgaver, men nå er det primært en cafe i Brenneriveien 5, storkjøkken med matproduksjon til cafe, møtemat, catering og fast lunsjlevering samt egen grønsakshage og nå også bigård i Stensparken som er fokuset.

– Oppgavene er varierte og krever en del kompetanse på ulike oppgaver. Da vi startet opp med cafedrift i januar 2014 sendte vi 30 miljøarbeidere og miljøterapeuter på Baristakurs i Sandefjord. Dette for å påse at vi fikk dekket nødvendig kompetanse for å drive cafeen. Nå som vi starter opp med bigård kurses 5 ansatte til å bli birøktere av Bybi i Oslo. Bybi støtter oss gjennom hele prosessen og har lagt opp kursene slik at vi først har en teoretisk opplæring før vi går rett ut og gjennomfører den nye kunnskapen på bikubene, forteller Jensen.

I Jobb34 er det ansatt tre personer som jobber som arbeidsledere. Disse har ulik, men komplimenterende kompetanse. Det vil si at den samlede kompetansen er utfyllende og nødvendig for å løse de ulike oppgavene.

– Per dags dato er det ni personer som har en jobb i Jobb34. Arbeidsoppgavene er tilpasset den enkelte ut i fra deres kompetanse og funksjonsnivå. Det er viktig å fremme hver enkeltes ressurser og påse at de får muligheten til å oppleve mestring gjennom å være i arbeid. Våre arbeidstakere utfører i stor grad arbeidsoppgaver som er relevante for ordinær drift av cafe og storkjøkken. Det er viktig å påse at de motiveres av oppgavene og at de føler det de gjør er viktige oppgaver, sier Jensen.

Bikuber

– Jobb34 har nylig startet opp med bikuber. Hvorfor akkurat dette?

– Bakgrunnen for oppstart med bikuber i Stensparken spenner ut i samfunnsaspektet rundt viktigheten av bier. Bier er så sentrale for polinering av blomster og planter. EU-kommisjonen anslår at 84 prosent av planteartene i Europa er avhengige av insektbestøving. Vi i jobb34 ønsker derfor å ta vår del av samfunnsansvaret og bidra til et frodig landskap. I 2019 skal Oslo være miljøhovedstad i Europa og dette prosjektet er et viktig tilskudd til planer igangsatt av Oslo kommune, sier Jensen.

– Det å drive med bier er krevende. Derfor kurset vi fem ansatte til å bli birøktere ved hjelp av Bybi. Disse fem som gjennomgår opplæringen skal videre lære opp å assistere de som skal gjennomføre arbeidsoppgavene i praksis. For å være sikre på at vi gjennomfører dette på en god måte er det en birøkter fra Bybi som assisterer oss gjennom prosessene gjennom hele sesongen i 2018. I tillegg har vi kjøpt inn alt av nødvendig utstyr som kreves for å gjennomføre arbeidet.

Kommer for salg

Honningen kommer for salg i september og vil selges fra kafeen i Brenneriveien 5. Hvilken pris den vil ha er ikke bestemt enda, men vi er jo kjent for å legge oss noe lavere på pris enn andre.

Ved åpningen av dette prosjektet den 18. juni holdt statsminister Erna Solberg en tale. Denne talen finner du her.