Meninger

Utviklingshemming må inn i vernepleiernes formål

Førstelektor Lars Rune Halvorsen og Dosent Jon Arne Løkke, begge vernepleiere og ansatt ved Høgskolen i Østfold. I Khrono 20. oktober skriver Halvorsen og Løkke at «Ubetenksomt RETHOS-arbeid kan føre til dårligere tjenester og en detronisert profesjon i form av at profesjonen på sikt kan oppfattes som overflødig dersom utviklingshemmede ikke trenger spesiell oppmerksomhet.

Førstelektor Lars Rune Halvorsen og Dosent Jon Arne Løkke, begge vernepleiere og ansatt ved Høgskolen i Østfold. I Khrono 20. oktober skriver Halvorsen og Løkke at «Ubetenksomt RETHOS-arbeid kan føre til dårligere tjenester og en detronisert profesjon i form av at profesjonen på sikt kan oppfattes som overflødig dersom utviklingshemmede ikke trenger spesiell oppmerksomhet. Antagelsen om at mennesker med utviklingshemming vil få mindre tilgang på gode liv, og at grunnleggende menneskerettigheter brytes dersom vernepleierne inkluderer utviklingshemming i sitt samfunnsmandat, er svært tvilsomt. Vi trenger en fortsatt styrking av vernepleierprofesjonen slik at en allerede marginalisert gruppe ikke blir enda mer skjøvet ut i periferien. Det er ikke noen kø av profesjoner som ønsker å inkludere utviklingshemming blant sine kjerneoppgaver. Utviklingshemming må inn i vernepleiernes formål».

De nye RETHOS-retningslinjene til vernepleierprofesjonen vil legge viktige føringer for fremtiden til vernepleierprofesjonen. Formålet til profesjonen vil derfor ha betydningsfulle implikasjoner for både en sårbar brukergruppe som fortsatt er avhengig av et engasjement fra vernepleierprofesjonen og til profesjonen i seg selv.

Innlegget kan du lese her