Fag

Karriereveiledning av personer i utsatte grupper

Jeanine van Alteren jobber som universitetslektor ved OsloMet. Her har hun er fag- og emneansvar innen utdanningsprogrammet Karriereveiledning samt at hun er tilknyttet Kompetansesenteret for yrkesfag. Van Alteren er tydelig på at karriereveiledning ikke bare er noe for unge fremadstormende og funksjonsfriske mennesker. Karriereveiledning er svært viktig også for personer i utsatte grupper, som personer med rusmiddelproblematikk og personer med alvorlige psykiske lidelser.

Meninger

Sensitive barn: Tilsvar på en kommentar som slår hardt, men i løse lufta

Vårt tilsvar vil omhandle følgende; (a) til tross for at det som skrives er fint, er kritikken av begrepet «sensitive barn» samtidig på sidelinjen i forholdet til originaltekstens hovedbudskap, (b) andre betegnelser enn både «sensitive barn» og «temperament» er mulig, men fortsatt ikke av avgjørende betydning, og (c) vi mener at vernepleiere fint kan inngå som fagpersonell i barnehager.

Kort og godt

ER DET VIRKELIG ARBEID TIL ALLE?

Under arendalsuka i august sa Erna Solberg at dersom det ikke kommer flere inn i arbeidslivet, må de som allerede er i arbeid jobbe 43 timers uke for å dekke dagens inntekter. Videre påstår hun at arbeidsmarkedet er såpass bra, at det er mangel på arbeidskraft.