Ukategorisert

#fodagene2018

Onsdag, torsdag og fredag denne uken samles 210 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere til inspirerende dager på Sundvolden hotell ved Tyrifjorden. Tittelen på FO-dagene 2018 er «Med kraft til å være».

Onsdag, torsdag og fredag denne uken samles 210 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere til inspirerende dager på Sundvolden hotell ved Tyrifjorden. Tittelen på FO-dagene 2018 er «Med kraft til å være».

De første ordene som åpnet FO-dagene ble sagt av FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen.

FO-filmen «Vi står opp for trygghet» åpnet FO-dagene 2018. Det var nok mange av oss som følte en stor grad av stolthet over å være barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter da denne filmen ble avspilt. De første ordene som åpnet FO-dagene ble sagt av FOs nestleder Marianne Solberg Johnsen. Johnsen påpekte at barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere trenger kraft til å være gode medmennesker og til å hjelpe mennesker til å leve de livene de selv ønsker. Videre understreket Johnsen av FO skal være verdens beste kollektiv.

Vi er politiske

Deretter overtok Kathrine Haugland Matrisen ordet. Hun presenterte den nye lederen for barnevernpedagogene i FO, Kristian Wiik Kynsveen. Han hadde sin tredje dag på jobb. – Hvem er vi, underet Martinsen. – Vi er profesjonene som vokste frem på bakgrunn av de store utfordringene mange opplevde som følge av dårlige tjenester til utsatte mennesker. Vi har en historie som opprørere. Vi er politiske – vi må formilde hvordan situasjonen er for de mennesker vi jobber med og for. Vi må påvirke utviklingen av samfunnet og levekårene, slo Martisen fast. – Dersom vi kan endre holdninger, øke tilgjengelighet, øke budsjetter osv, da får vi til så mye mer og vi blir ikke så utsatt for omsorgstrøtthet.

Ikke for pingler

Oddny Iren Miljeteig er politiker for SV og sosionom. Miljeteig har vært medlem av NOSO og FO i til sammen 41 år.  – Hvorfor jeg ble sosionom? Jeg måtte velge et yrke der jeg ikke ble distrahert vekk fra sosialismen og som ville sikre at jeg forble radikal resten av livet.

– Er det godt eller vondt å leve? Ja! Dette utsagnet er enten hentet fra Olav Hauge eller Olav Duun, sa Miljeteig. – Det å være barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter er ikke for pingler. Vi hjelper enkeltmennesker. Vi skal fremme solidaritet, rettsikkerhet, bedre levekårene og hjelpe folk til å ivareta egne interesser. Vi får ikke takk hver dag!

Følg med på FO-dagene 2018 på Instagram på #fodagene2018.

En tverrfaglig samling av barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere på FO-dagene 2018