Ukategorisert

Plattform for livslange tjenester

18. november 2018

Plattform for livslange tjenester skal være et verktøy for å sikre utviklingshemmede og andre med tilsvarende kognitive funksjonsnedsettelser og deres familier, forutsigbarhet ved å klargjøre forventninger om kommunens tjenestetilbud gjennom ulike livsfaser.

Plattform for livslange tjenester skal være et verktøy for å sikre utviklingshemmede og andre med tilsvarende kognitive funksjonsnedsettelser og deres familier, forutsigbarhet ved å klargjøre forventninger om kommunens tjenestetilbud gjennom ulike livsfaser.

Alle har rett til individuelle tjenester uavhengig av alder, kjønn, grad av kognitiv funksjonsnedsettelse, boligsituasjon og årsak til hjelpebehov.

Kommunen skal legge til rette for individuelle tjenester med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og potensiale for egenmestring. Sarpsborg kommunes Plattform for livslange tjenester er i tråd med statlige føringer og signaler, og vil være et styringsdokument for utvikling av tjenester til målgruppen.

Les mer hos Sarpsborg kommune…

[su_button url=»https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-og-planer/andre-planer/plattform-for-livslange-tjenester.pdf» target=»blank» background=»#ff3300″ color=»#ffffff» size=»2″ icon=»icon: link» title=»Last ned veileder…»]Last ned veileder…[/su_button]