Fagintervju

Hvilken kompetanse har ansatte i tjenester til personer med utviklingshemning?

FO har i samarbeid med NAKU, startet et prosjekt, der vi forsøker å kartlegge hvilken kompetanse som finnes i tjenester til personer med utviklingshemning i kommunene.

FO har i samarbeid med NAKU, startet et prosjekt, der vi forsøker å kartlegge hvilken kompetanse som finnes i tjenester til personer med utviklingshemning i kommunene.

Vi er opptatt av at tjenestene skal ha høy grad av kompetanse, og trenger en oversikt over hvordan kompetansesituasjonen egentlig er der ute. Ved hjelp av FOs tillitsvalgte ute i hele landet, totalt 210 kommuner, kartlegger vi derfor dette.

Støtt opp om dette viktige arbeidet! Målet er at vi tidlig i 2019 har resultater klare!

‒ Det er avdekket alvorlig kompetansemangel og svikt i tjenestene til utviklingshemmede. Samtidig vet vi lite om hvem som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det ønsker vi nå å gjøre noe mer, sier Marit Selfors Isaksen i FO-ledelsen.

Vil kartlegge kompetanse

Undersøkelsen er sendt ut i 210 kommuner. Bakgrunnen er funnene i NOUen «På lik linje».

‒ Vi håper flest mulig vil bidra til å kartlegge kompetansesituasjonen i kommune, sier Isaksen, som er leder for profesjonsrådet for vernepleiere i FO.

Resultater av undersøkelsen vil blant annet bli brukt i FOs helhetlige opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning. I tillegg vil de blir brukt til politisk påvirkning for å bedre kommunenes rammer til å skape bedre tjenester. Det vil også være viktig i tillitsvalgtes påvirkningsarbeid både når stillinger skal opprettes og dokumentere kompetansebehov i tjenestene.

Kan du bidra?

I denne omgangen ser FO på tjenester til personer med utviklingshemning som bor i samlokaliserte boliger eller i egeneide hjem.

‒ Dette er et viktig arbeid for FOs tillitsvalgte, FO og for tjenestene, fordi det gir oss et bedre bilde på hva vi trenger å forandre på eller bli bedre i, forteller Isaksen.

Lurer du på om du kan bidra? Ta kontakt med Gry Reinsnos:

Tlf: 970 63 627

E-post: gry.reinsnos@fo.no

Ønsker opptrappingsplan

Fellesorganisasjonen (FO) har lenge sagt at det er behov for en langsiktig og helhetlig opptrappingsplan for å styrke levekår og tjenester til personer med utviklingshemning.

‒ Vi må få politisk vilje til å bedre situasjonen for personer med utviklingshemning og arbeidet med å sikre like rettigheter og muligheter må komme i gang, fortsetter Isaksen.

FO er utålmodige og har derfor utarbeidet et eget forslag til helhetlig opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning. Den tar utgangspunkt i NOUen «På lik linje»