Ressurser

Tidlige tegn – et elektronisk kartleggingsverktøy for oppfølging av eldre personer med utviklingshemning.

03. desember 2018

Tidlig tegn er et kartleggingsverktøy for å fange opp endringer i funksjon og sykdom hos voksne og eldre med utviklinghemning. Det er et verktøy som man kan bruke over tid for å se om det skjer endringer og om man må sette i gang tiltak for å korrigere det.

Frode Kibsegaard Larsen sier at Tidlig tegn er et kartleggingsverktøy for å fange opp endringer i funksjon og sykdom hos voksne og eldre med utviklinghemning. Det er et verktøy som man kan bruke over tid for å se om det skjer endringer og om man må sette i gang tiltak for å korrigere det.

Tidlig tegn har vi hatt i 10 år, men er nå endelig blitt elektronisk tilgjengelig. Det er utviklet i samarbeid med habiliteringstjenestene rundt i landet, og sammen med Vestre Viken i Buskerud som var med å utvikle det, for en stund tilbake.

Tidlige tegn består av et kartleggingsverktøy som dekker generell helsetilstand, ferdigheter, atferd, kognitive endringer og endringer i nettverk og livshendelser. Så består det av en del som man summerer opp de ulike delene for å gjøre en kort oppsummering.

Med det elektroniske kartleggingsverktøyet vil man slippe å gjøre dette manuelt med utregninger og det vil lette mye for tjenestene ute. I tillegg så vil den bli mye bedre visualisert i forhold til å se de endringene som oppstår.

Tidlig tegn finner dere hos Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse