Fagintervju

ViMo: Videomodellering av sosiale ferdigheter

Vernepleier Ingeborg Halvorsen og sosionom Siv Marie Øyjord jobber begge ved Team for Barnehabiliteringen i Helse Fonna. I samarbeid med firmaet Appex i Haugesund har de utviklet 47 filmer som modellerer konkrete sosiale ferdigheter. Inntil videre ligger filmene fritt tilgjengelig på Autismeforeningen sine sider. I tillegg ligger det 16 filmer på You Tube, som Helse Fonna har laget i samarbeid med Subifilm.

Vernepleier Ingeborg Halvorsen og sosionom Siv Marie Øyjord jobber begge ved Team for Barnehabiliteringen i Helse Fonna. I samarbeid med firmaet Appex i Haugesund har de utviklet 47 filmer som modellerer konkrete sosiale ferdigheter. Inntil videre ligger filmene fritt tilgjengelig på Autismeforeningen sine sider. I tillegg ligger det 16 filmer på You Tube, som Helse Fonna har laget i samarbeid med Subifilm.

– Ideen til prosjektet fikk vi da amerikaneren Jed Baker besøkte Helse Fonna i 2015. Baker har utviklet manualen «Social skills training». Denne presenterte han for oss da han var her. Vi tenkte da at dette ville vi gjerne gjøre tilgjengelig på norsk slik at flest mulig i vår målgruppe kan ha glede av hans sosiale treningsprogram, sier Øyjord.

Filmene skal inngå i et større prosjekt knyttet til sosial ferdighetstrening hos barn og unge med autismespekterforstyrrelser. I filmene modelleres 47 spesifikke sosiale ferdigheter. Dette er ferdigheter som er hentet fra Jed Baker sin manual «Social skills training». Etter mange års erfaring i arbeid med barn og unge, har Jed Baker kommet frem til at det er 70 sosiale ferdigheter, barn og unge med autisme trenger å trene på.

– «Social skills training» har en del likheter med ART (aggression replacement training). I manualen inngår forklaring-, modellering-, trening- og generalisering av ferdighetene, sier Halvorsen.

Med Autismeforeningen i Norge som søkerorganisasjon, søkte Helse Fonna om midler fra Extrastiftelsen og fikk innvilget til sammen 682.000 kroner. Midlene ble brukt til å utvikle et design på ViMo, framtidig App for sosialferdighetstrening. ViMo står for videomodellering (av sosiale ferdigheter). Nå er prosjektet gått inn i fase 2, der målet er å realisere ViMo.

Alle barn og unge

– Sosiale ferdigheter dreier seg om hvordan man opptrer i relasjon til andre. I begrepet sosiale ferdigheter ligger blant annet hvordan man kan ta initiativ til samhandling, selvregulering, kommunikasjon, være medfølende og etablere nye relasjoner. Dette er ferdigheter mange barn og unge med autismespekterforstyrrelser har vansker med. Selv om den primære målgruppen er barn og unge med autismespekterforstyrrelser, så er ViMo relevant for alle barn og unge, sier Halvorsen.

Utprøving

– Vi er i høst ferdig med å lage 47 filmer. Nå er vi i gang med å realisere appen. Dette gjør vi i samarbeid med firmaet Psyktools i Bergen. I prosjektet samarbeider vi med 3 kommuner, som skal teste ut appen i november/desember 2018. Den vil forhåpentligvis bli gjort tilgjengelig i løpet av 2019/2020, sier Øyjord.

– Både appen og videoene skal være lett å bruke. Målet er at Helse Fonna skal bistå i opplæring i bruk av ViMo. Men det er ingenting i veien for at man forsøker selv uten slik veiledning, sier Halvorsen.

Lavterskel

Inntil videre ligger filmene fritt tilgjengelig på Autismeforeningen i Norge sine hjemmesider og på Facebook.

Her finner du lenke til filmene og mer om ViMo.