VPLTV

Individuell plan og koordinator

12. februar 2019

De fleste trenger hjelp fra velferdstjenester i løpet av livet, og mange vil også trenge hjelp fra flere ulike fagpersoner og tjenester. Denne filmen illustrerer hvordan tjenestene kan arbeide strukturert mot brukers mål.

Helsedirektoratet

De fleste trenger hjelp fra velferdstjenester i løpet av livet, og mange vil også trenge hjelp fra flere ulike fagpersoner og tjenester. Har du behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal du tilbys individuell plan og koordinator.

Hensikten med dette er at tjenestene samhandler og er koordinert slik at personer med sammensatte utfordringer får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Denne filmen illustrerer hvordan tjenestene kan arbeide strukturert mot brukers mål.

Kilde: Helsedirektoratet

Relaterte lenker: