Ukategorisert

Helseoppfølging av personer med utviklingshemming

Hovedformålet med denne opplæringen er å styrke helseoppfølgingen av personer med utviklingshemming. Mange personer med utviklingshemming går med helseplager som ikke blir oppdaget og derfor ikke behandlet.

Hovedformålet med denne opplæringen er å styrke helseoppfølgingen av personer med utviklingshemming.

Mange personer med utviklingshemming går med helseplager som ikke blir oppdaget og derfor ikke behandlet. Ved å gjennomføre opplæringen vil du få økt kunnskap og oppmerksomhet om disse forholdene. Dette e-læringsprogrammet retter seg først og fremst mot kommunalt ansatte som daglig yter tjenester eller underviser personer med utviklingshemming.

Du finner e-læringsprogrammet hos Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)