Bokomtaler

Bokanmeldelse: Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn.

02. april 2019

Psykososialt arbeid er et sammensatt fagområde som har sammenhengen mellom folks sosiale liv og folks indre liv som sitt utgangspunkt. Kunnskap om psykososialt arbeid er derfor en viktig del av den vernepleierfaglige kompetansen.

Psykososialt arbeid er et sammensatt fagområde som har sammenhengen mellom folks sosiale liv og folks indre liv som sitt utgangspunkt. Kunnskap om psykososialt arbeid er derfor en viktig del av den vernepleierfaglige kompetansen.

«Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn» henvender seg til flere målgrupper, hvorav fagfolk og studenter innen helse-, omsorg- og sosialfeltet er viktige målgrupper. Min vurdering er at boken er aktuell for flere av kunnskapsområdene i den nye forskriften om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning (Kunnskapsdepartementet, 2019)

Boken er utgitt på Gyldendal forlag og er på 394 sider fordelt på tre deler og 14 kapitler. Redaktører er Anna Lydia Svalastog, Nina Jahren Kristoffersen og Hadi Strømmen Lile. Det bør nevnes at vernepleier André Paulsberg er forfatter og medforfatter av to av bokens kapitler (kapittel 12 og 13).

Oversikt over bokens deler og kapitler:

 • Kapittel 1: Introduksjon til psykososialt arbeid

DEL 1: Opplæring, normer og verdier i psykososialt arbeid

 • Kapittel 2: Menneskerettighetsopplæring i skolen: En forutsetning for å realisere retten til et godt psykososialt miljø?
 • Kapittel 3: Om religion og flerkulturelt psykososialt arbeid
 • Kapittel 4: Utvalgte perspektiver på kunnskap, læring og kompetanseutvikling hos voksne
 • Kapittel 5: Livsstilsutfordringer i pedagogisk endringsarbeid

DEL 2: Betydningsfulle samtaler: Narrativ tilnærming som meningsfull prosess

 • Kapittel 6: Pasientautonomi ved kronisk sykdom
 • Kapittel 7: En fortelling om historiens muligheter: Om recovery og brukermedvirkning i rus- og psykiatrifeltet.
 • Kapittel 8: Pasient- og pårørendeopplæring om rusmiddelavhengighet
 • Kapittel 9: Livshistoriefortellinger og opplevelse av verdighet og anerkjennelse for personer med demens i sykehjem.
 • Kapittel 10: Modige samtaler om viktige spørsmål: Hva kjennetegner gode forhåndssamtaler?

DEL 3: Kritiske perspektiver på individ og samfunn

 • Kapittel 11: Ettervern og reintegrering av rusavhengige
 • Kapittel 12: Ett sted går grensen? Selvbestemmelse og medvirkning i psykososial praksis.
 • Kapittel 13: «Det er et hull i gjerde på Furuly»: Tjenestemottaker i et tjenestefelt i endring.
 • Kapittel 14: Frivilliges koreografering av trivsel i sykehjemmet: Psykososialt miljø i et posthumanistisk perspektiv.

Boken «Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn» kan du kjøpe her.

Referanse

Kunnskapsdepartementet. (2019). Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning.  Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/5af90a9044c74d568d7de5c1d7f554eb/forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-vernepleierutdanning.pdf