Ressurser

Helsepersonell har plikt til å støtte søsken som pårørende

24. april 2019

I Januar 2018 tredde en lovendring i kraft som innebærer at helsepersonell har plikt til å støtte søsken som pårørende. Du vil nå få høre om et forebyggende gruppetiltak for søsken til barn med en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. Tiltaket kalles SIBS som er et kortnavn for det engelske ordet for søsken «siblings».

Hva er SIBS? En film laget av FRAMBU

I Januar 2018 tredde en lovendring i kraft som innebærer at helsepersonell har plikt til å støtte søsken som pårørende. Du vil nå få høre om et forebyggende gruppetiltak for søsken til barn med en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. Tiltaket kalles SIBS som er et kortnavn for det engelske ordet for søsken «siblings».

Vi som er helsepersonell skal tilby støtte til søsken. Søsken liker å møte andre i samme situasjon. Samtalegrupper med likesinnede får ofte barn til å dele opplevelse, stille spørsmål og åpne seg om vanskelige følelser de ellers ville holdt for seg selv. Men utenfor gruppen er det de nærmeste omsorgsgiverne, mamma og pappa som må gi støtte i hverdagen. Det er derfor viktig at vi hjelper barn til å fortelle det de opplever til sine foreldre.

Les mer: