Fagintervju

ELPIDA – E-læringskurs om personer med utviklingshemming

07. mai 2019

E-læringskurset ELPIDA – E-lærningskurs om personer med utviklingshemming (E‐learning platform for intellectual disability awareness) – retter seg hovedsakelig til foreldre med utviklingshemmede barn, men også til nære pårørende, fagfolk og studenter.

E-læringskurset ELPIDA – E-lærningskurs om personer med utviklingshemming (E‐learning platform for intellectual disability awareness) – retter seg hovedsakelig til foreldre med utviklingshemmede barn, men også til nære pårørende, fagfolk og studenter.

Kurset, som er gratis, tilbys på seks språk – norsk, dansk, portugisisk, gresk, tysk og engelsk. Organsisasjoner som har samarbeidet om å utarbeide kurset er: Puzzle (Hellas), Foundation of Research and Technology – (Hellas), Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (Danmark), Internationaler Bund (Tyskland), OsloMet – Storbyuniversitetet og European Parents Association.

Britt-Evy Westergård er utdannet vernepleier og har en doktorgrad med temaet personsentrerte tjenester og livsfortellingsarbeid for voksne og eldre med utviklingshemming fra Universitetet i Edinburgh. For tiden jobber hun som førsteamanuensis ved vernepleierutdanningen ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

Hvorfor et e-læringskurset om personer med utviklingshemming?

Det hele startet med en henvendelse fra en venn i Athen, som jobber i en organisasjon som heter Puzzle.

Puzzle, som samarbeider med organisasjoner over hele Europa, hadde erfaring med at det var et opplæringsbehov blant foreldre til barn med utviklingshemming. Foreldre til barn i alle aldre ga uttrykk for at de sto i situasjoner der de ikke fikk hjelp og heller ikke visste hva de kunne gjøre for å hjelpe barnet sitt. Da jeg fikk henvendelsen fra Puzzle, tok jeg kontakt med noen foreldre i Norge og jeg gjorde et enkelt litteratursøk. Dette bekreftet at det er et behov hos foreldre til informasjon om hvordan de kan støtte barnet sitt, i alle livsfaser, til et mest mulig selvstendig og godt liv.  

For å forankre prosjektet ved OsloMet, institutt for atferdsvitenskap, kontaktet jeg universitetslektor Hilde Lunde, som har utviklet et e-læringskurs om seksuell helse.

Før ELPIDA hadde jeg ingen erfaring med å lage e-læringskurs. Jeg var derfor veldig glad for at Hilde ville være med på dette. I tillegg fikk vi med oss Camilla Foss, fra DIGIN (Digital Innovasjon) på OsloMet. Camilla har gitt teknisk støtte i prosjektet. Begge har vært fantastiske å samarbeide med. Deres dyktighet og positive holdninger har gjort at vi har hatt mye gøy i alt slitet det er å lage et e-læringskurs.

Kurset er delt inn i seks deler; menneskerettigheter, kommunikasjon, stressmestring, overgang til voksenlivet, seksualitet og aldring. Hvorfor denne inndelingen?

Svaret på det er rett og slett at det var disse temaene partnerne i prosjektet hadde spisskompetanse på. I tillegg ble det bekreftet i en spørreundersøkelse tidlig i prosjektet, at dette var relevante temaer for å dekke foreldrenes og andres kunnskapsbehov.

Hvor og hvordan melder man seg på?

Du kan logge deg inn på nettsiden til kurset og så er du i gang med å lese tekst, se på videoer, flotte bilder og løse oppgaver som vil hjelpe deg å relatere temaene til egen hverdag og praksis. Jeg håper virkelig at vernepleierne ser kurset som en enkel måte å tilegne seg mer kunnskap på egen arbeidsplass. Hilde og jeg stiller oss også åpne til å komme å snakke om kurset.

Kurset finner du HER