ELPIDA E-LÆRINGSKURS

Formålet med kurset er å styrke familiemedlemmers innsats for at personer med utviklingshemming skal ha god livskvalitet.

ELPIDA har som mål å tilby familiemedlemmer til personer med utviklingshemming nødvendige ferdigheter og kunnskaper, og kunne kjenne seg trygge på å tilrettelegge for og styrke sine barn, uansett alder. Målet aktiveres gjennom utviklingen av en gratis e-læringsplattform, bestående av seks frittstående, interaktive kurs moduler. Modulenes innhold fremmer læring, bevisstgjøring og holdningsendring innen nøkkelområder som menneskerettigheter, kommunikasjon, stressmestring, overgangen til voksen alder, seksuell helse og aldring. Dette er temaer som familiemedlemmer selv har bekreftet er viktige (jf. behovskartleggingen som ble foretatt før kursene ble utviklet).

Du finner kurset her…