Fag

Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer?

Vernepleier Thomas Owren publiserte i mai en «open access»-fagartikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning. Tema er funksjonshemmende fysiske og sosiale barrierer i omgivelsene. Artikkelen, skrevet med støtte fra FO, munner ut i ni innspill til tjenesteytere som vil bidra til et mer tilgjengelig samfunn.

Vernepleier Thomas Owren publiserte i mai en «open access»-fagartikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning. Tema er funksjonshemmende fysiske og sosiale barrierer i omgivelsene. Artikkelen, skrevet med støtte fra FO, munner ut i ni innspill til tjenesteytere som vil bidra til et mer tilgjengelig samfunn.

Selve artikkelen finner du i lenken her (kan leses på skjerm eller lastes ned som Pdf):

Owren, Thomas (2019). Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer? Tidsskrift for Omsorgsforskning, 5(1), 1-15.

Owren har permisjon fra vernepleierutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet i perioden 2016-2020 for å gjøre et doktorgradsarbeid. Han undersøker hvordan ordinære bedrifter kan bli mer tilgjengelige for ansatte med nedsatt funksjonsevne, med særlig blikk på nedsatt kognitiv evne.

Foto: Hild Fjermestad Aase