Fra studenten

Vernepleierstudenter på Kjerlingland hest og aktivitetsgård

Maren Catharina. B. Finsådal og Emilie Suggelia er vernepleierstudenter ved universitetet i Agder. De har hatt sin 1. års praksis ved Inn På tunet- gården, Kjerlingland hest og aktivitetsgård. Fokuset har vært at de gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering, lærer å aktivisere og motivere elever og brukere med ulike hjelpebehov.

Maren Catharina. B. Finsådal og Emilie Suggelia er vernepleierstudenter ved universitetet i Agder. De har hatt sin 1. års praksis ved Inn På tunet- gården, Kjerlingland hest og aktivitetsgård. Fokuset har vært at de gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering, lærer å aktivisere og motivere elever og brukere med ulike hjelpebehov.

Maren Catharina og Emilie – hvem er dere?

Maren Catharina: Jeg er 20 år og bor i Lillesand. Jeg har fra tidligere helsefagarbeider og valgte å gå rett på påbygg, i stedet for praksistid, siden jeg ville gå videre på sykepleien eller vernepleien. I tillegg til studiene er jeg aktiv i arbeidslivet. Jeg jobber i nærbutikk, SFO (også vikariert på skolen), to ungdomsklubber, personligassistent og hjemmesykepleien.

Emilie: Jeg er 24 år gammel og bor på Birkeland. Jeg er en aktiv jente som liker å ut i naturen, enten det er å gå fjellturer eller løpeturer på skogstier. Jeg er instruktør ved et treningssenter og jobber ved en boveiledertjeneste, samt en avlastningsenhet. Jeg tror andre ville beskrevet meg som glad, energirik og lett å prate med.  

Hva var det som gjorde at dere valgte vernepleien?

Maren: Jeg har lenge visst at jeg ville jobbe med mennesker. Jeg endte på vernepleien fordi jeg synes denne utdanningen sentrerer seg mer inn mot hele mennesket og ikke bare enkeltdeler som en diagnose eller en skade. Jeg har vokst opp med nært pårørende som hadde ulike helse problemer og har alltid vært en som tok ansvar, viste omsorg og empati når jeg så noen trengte det. Hovedgrunnen til at jeg ville jobbe med mennesker var at jeg ville gjøre andres dag bedre. Det begynte på skolen (hvor jeg blant annet har holdt foredrag om hvor mye bare et smil kan gjøre for andre), så på de ulike arbeidsplassene og nå ønsker jeg å lære mer om hvordan jeg kan nå målet.

Emilie: Etter VGS tok jeg ett år på folkehøgskole (H2O linja ved Høgtun Folkehøgskole), deretter en bachelorgrad i kunst og håndverk, samt et årstudium med idrett. Etter dette hadde jeg planer om å kom inn på PPU for å bli lærer. Mens jeg studerte disse årene hadde jeg en tilkallingsstilling og sommerjobb ved en boveiledertjensten. Jeg trivdes virkelig å jobbe med mennesker. Å være tilstede for andre slik at deres hverdag blir god, eller bedre har stor betydning for meg.  I tillegg liker jeg at profesjonen vernepleier er så bred at man egentlig aldri kan “gå lei” jobben sin – Det er så mange muligheter. Hybriden mellom pedagog, helsekompetansen og det sosialfaglige passer meg ypperlig!

Dere er nå ute i praksis på Kjerlingland, kan dere fortelle om denne praksisen?

Dette er vår første praksis på vernepleien. I løpet av denne praksisperioden skal vi ha fokus på aktiviteter. Målet er å planlegge, gjennomføre og evaluere en aktivitet. Praksisen her er kjempe interessant og svært lærerik. Vi har begge jobbet innen helse noen år, men ingen av oss har vært borti en inn på tunet gård. Her møter vi mange ulike personligheter og dyr. Vi er først og fremst med skoleelever som har en annerledes skolehverdag, men vi møter også brukere innenfor psykisk helse og rus, hester, hunder, gris og ender. På gården har vi lært masse om hestedrift, noe som naturligvis er sentralt her.

Vårt fokus skal være å lære hvordan vi kan aktivisere og motivere elevene. Vi skal lære hvordan vi skal møte ulike brukergrupper med ulike personligheter og som har ulike mål for aktiviteten. Vi prøver å bruke mesteparten av tiden vår på gården med de ulike brukergruppene, ettersom det er med de vi lærer mest. Vi prøver å heller motivere elevene til å være med på stallarbeidet, enn å stå aleine med det. Som regel så blir de med å hjelper. Mens andre ganger har vi delt oss så en av oss hjelper de ansatte i stallen, mens den andre er med elevene, fordi stallarbeidet må gjøres. Ettersom det på dagtid hovedsakelig er elever som har en annerledes skolehverdag prøver vi å få inn litt læring underveis, som å snakke engelske, eller spør de om å regne ut noe. Vi prøver å bidra med dette og det er ikke bare elevene som lærer av dette, vi også.

Hva slags utbytte sitter dere igjen med etter en slik aktivitetspraksis som innlemmer dyr, eller gårdsdrift?

Vi blir spesielt godt kjent med elevene, siden det er de som er der mest. Når vi lærer dem å kjenne bedre, lærer vi også hvordan motivere og få de med på aktiviteter og arbeidsoppgaver. Samtidig som vi stadig forbedrer oss i forhold til hvordan vi møter ulike mennesker, lærer vi også om hvordan dyr har en påvirkning på mennesket. Vi ser hvordan et dyr kan gjøre dagen helt annerledes enn hvordan den startet. Dyrene har ikke bare en påvirkning på følelsene våre, men de kan også være med på å lære oss masse. Vi ser på elevene at de kan være helt annerledes når det er dyr i nærheten. Flere er mer rolige og virker mer avslappet og komfortabel i situasjonen. Vi har sett hvordan dyrene her på gården bidrar til å stabilisere og/eller bedre alle deltakere, både elever og ansatte, sin fysiske-, sosiale- og psykiske helse. Dyrene holder oss i aktivitet, vi er nødt til å samarbeide og dyrene bidrar til mestringsfølelse, trygghet, glede eller sorg, de kan hjelpe med å få ut aggresjon og man får gjensidig kjærlighet med dyret, dette gjelder både voksne og barn. Enkelt sagt har vi lært hvor mye dyr hjelper mennesker med å kjenne på ulike følelser og samtidig bli kjent med seg selv.

Maren: jeg føler meg veldig inspirert av praksistiden min her på gården. Jeg er veldig glad i både dyr og mennesker, og om jeg kan jobbe en plass hvor jeg er i kontakt med begge deler blir det drømmejobben. jeg jobber deltid i hjemmesykepleien og ser alt der hvor mye dyr kan påvirke en persons hverdag. Praksisperioden min på Kjerlingland gård har vært kjempe gøy og veldig lærerik. Den har gitt meg en bredere kompetanse i både hvordan møte mennesker, og jeg har lært nye sider ved meg selv.

Kan dere fortelle om arbeidsoppgavene dere har på gården?

Vi har ikke noen faste oppgaver på gården, men pleier å fordele arbeidsoppgavene i samspill med de andre ansatte. På morgenen hjelper vi hverandre med å gi frokost til dyrene, etter det har vi morgenmøte, hvor vi planlegger dagen videre. I starten var vi gjerne plassert sammen med en ansatt, og en eller flere elever. – Men er etter hvert blitt mer selvstendige og tar ansvar for enkelte aktiviteter i sammen med elevene. Vi går på butikken, styrer morgenmøtet, gjør stallarbeid, hanker inn ender for å sjekke at alt er bra med dyret, vi setter i gang aktiviteter (både på sparket og planlagte aktiviteter når vi blir spurt.) Vi deltar også på møter og planlegger nye undervisningsøvelser. Det eneste vi gjør ganske fast er å lage lunsj til alle sammen med en elev. Som vernepleierstudenter merker vi at vi kanskje har mer fokus på motivasjon, elevdeltakelse og «brukermedvirkning» enn det de ansatte har.

Det høres ut som dere har hatt en super praksis på Kjerlingland!  

Ja, vi vil bare si at vi er kjempe takknemlig for at vi fikk praksis på Kjerlingland. Vi har lært så mye og blitt så glad i alle på gården, både dyr og mennesker. Vi har gruppeveiledning med medstudenter og en skoleveileder på skolen jevnlig. Her tar vi opp problemstillinger og gir hverandre råd. Alle praksisene er selvfølgelig læringsrike, men vi tror vi absolutt har den beste praksisen. Vi er borti så mye forskjellig og får så mange inntrykk og erfaringer vi kan ta med oss videre i arbeid som vernepleiere.

Agnethe Rislaa Grønning, du er en av eierne av Kjerlingland AS. Hva slags utbytte har dere ved å ha vernepleierstudenter?

Vi er utrolig fornøyde og har god erfaring med å ha vernepleierstudenter hos oss. Vi merker også at elevene og brukerne her synes det er stas. Fordelen med denne praksisperioden er at den er ganske lang, slik at alle får god tid til å bli kjent med hverandre. Studentene har jo også fokus på aktivitet og det passer bra hos oss! De skal blant annet planlegge og gjennomføre en aktivitet. Noe vi ser vernepleierstudenter er gode på! Nye øyne gir oss inspirasjon til å se enda flere muligheter i det allerede eksisterende tilbudet. Vi har vært veldig heldige med studentene vi har hatt hos oss, vi opplever at de er oppriktig interesserte og gode til å søke veiledning og diskutere ulike situasjoner som har vært i løpet av dagen. Dette gjør at vi ansatte også blir mer skjerpet og bevisste på hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. 

Som Inn På tunet- gård og tilbyder er det også viktig at fagpersoner får en kunnskap og kjennskap til mulighetene på en Inn på Tunet gård. Dette er selvsagt noe vi håper studentene tar med seg videre i utdanningen og senere i arbeidslivet. 

Linker:

Kontakt informasjon: