Kort og godt

Støtte til vanlig arbeid. En verktøykasse for støtteapparatet

I denne nettressursen kan både støtteapparatet og kolleger på arbeidsplassene finne mye nyttig informasjon

På nettsiden «Støtte til vanlig arbeid» skriver de:

Mange mennesker med utviklingshemning ønsker å jobbe på ordinære arbeidsplasser. De er ofte svært gode arbeidstakere. I denne nettressursen kan både støtteapparatet og kolleger på arbeidsplassene finne mye nyttig informasjon.

Riktig støtte både før, under og etter oppstart av arbeid på ordinær arbeidsplass er svært viktig. En tilgjengelig kontaktperson, både for arbeidstakeren og arbeidsplassen, er av spesielt stor betydning. Dette gjelder også på lang sikt, selv om daglig behov for oppfølging etter hvert blir minimalt.

Les mer…