Ukategorisert

Hva vi bør snakke om når det snakkes om bæredyktige helse- og omsorgstjenester

01. september 2019

Helse- og omsorgstjenester kan definitivt være bærekraftige, men da må det handle om hensiktsmessige prioriteringer, kloke og velbegrunnede valg, og nødvendig støtte og oppfølging.

Helse- og omsorgstjenester kan definitivt være bærekraftige, men da må det handle om hensiktsmessige prioriteringer, kloke og velbegrunnede valg, og nødvendig støtte og oppfølging.

I artikkelen som det her vises til, peker Kari Høium på hva vi bør snakke om når det snakkes om bæredyktige helse- og omsorgstjenester?

Innlegget i Kommunal Rapport baserer seg på erfaringer fra ulike samarbeidsrelasjoner med praksisfeltet, og erfaringer fra praksisoppfølging på bachelor i vernepleie.

Kan vi snakke om bæredyktige helse-og-omsorgstjenester?