Ressurser

Verktøy for brukermedvirkning ved psykose

11. september 2019

Samvalgsverktøyet for psykose er en nettside som gir informasjon om hvilke behandlinger som finnes, hva disse innebærer, og hvilke fordeler og ulemper de har.

Samvalgsverktøyet for psykose er en nettside som gir informasjon om hvilke behandlinger som finnes, hva disse innebærer, og hvilke fordeler og ulemper de har.

Du finner samvalgsverktøyet hos helsenorge.no