Ukategorisert

50 år med utdanning av vernepleiere i VID

Som den andre i landet, ble det 16. mars 1969 åpnet en vernepleierskole på Nærland i Hå kommune. 50 årsjubileet skal markeres med flere arrangement fredag 29. november: en fagdag som er åpen for alle.

Som den andre i landet, ble det 16. mars 1969 åpnet en vernepleierskole på Nærland i Hå kommune. Skolen lå i tilknytning til Nærlandheimen, en sentralinstitusjon for mennesker med utviklingshemming (fra 1947). Både vernepleierskolen og Nærlandheimen var eid og drevet av Det Norske Diakonforbund.

50 årsjubileet skal markeres med flere arrangement fredag 29. november: en fagdag som er åpen for alle, utnevnelse av professor Melanie Nind til æresdoktor, og en festkveld for spesielt inviterte og for tidligere og nåværende studenter.

I 2019 utfordres vernepleierutdanningen til mer samspill og samarbeid med tjenester og brukergrupper. Fagdagen gir innblikk i prosjekter som på ulike måter viser hvordan ansatte ved vernepleierutdanningen, og våre samarbeidspartnere, møter utfordringene.

Relaterte lenker:

Kronikk i Stavanger Aftenblad