Fagintervju

Yoga til alle, for alle!

30. oktober 2019

Line Fritzon er vernepleier og yoga instruktør. Hun brenner for å tilby yoga til alle, for alle.

Line Fritzon er vernepleier og yoga instruktør. Hun brenner for å tilby yoga til alle, for alle. Line har et mål om å tilrettelegge for alle, og bruker tydelig og tilrettelagt kommunikasjon. Både gjennom verbale instruksjoner, kroppsspråk, tegn til tale og gjerne bilder ved behov.

Hvor lenge har du vært vernepleier Line?

Jeg ble vernepleier i juni 2010, og ble uteksaminert fra høgskolen i Bergen – som det da het!

Kan du kort fortelle om dine erfaringer som vernepleier?

Jeg er vokst opp med foreldre som har jobbet med tjenestemottakere, og fikk tidlig et nært og naturlig forhold til ulike helseinstitusjoner og helsetjenester. Jeg hadde et bevisst valg om å bli vernepleier da jeg liker pedagogikk og psykologi, og ville jobbe med mennesker med utviklingshemming.

Som vernepleier har jeg jobbet på dagsenter, i bofellesskap, i hjemme team/ oppfølgingstjeneste, og på forsterket avdeling på en barneskole (her jobbet jeg som avdelings leder, og i en undervisningsstilling). Har jobbet med mange ulike mennesker med svært varierte og sammensatte behov, i ulike aldre, og på ulike arenaer.

Som vernepleier er jeg opptatt av å jobbe relasjonelt, og hovedfokuset mitt er å være tilgjengelig på en slik måte at jeg gir personer støtte og et rom til å kunne kommunisere selv, på sin måte.

Har du tilleggsutdanning?

Før jeg ble vernepleier tok jeg 2 år på lærerskolen; drama, og kunst- og håndverkslærer. Jeg er også Marte meo -terapeut og har fordypet meg i Aktiv læring som kartlegging og tilretteleggingsmetode. Høsten 2020 er planen å starte på PPU. Dette er fordi jeg ønsker å undervise.

Jeg har yogalærer og Yin yogalærer-utdanning, og i november skal jeg ta en internasjonal utdanning i tilrettelagt yoga.

Du driver med inkluderende yoga. Kan du fortelle litt om din motivasjon for dette, og hva det er?

Motivasjonen min som yogalærer er basert på at jeg ønsker å dele yoga med alle, uavhengig av personens utgangspunkt og bakgrunn.

Gjennom å undervise en inkluderende yogaform ønsker jeg å dele fordelene, utviklingsmulighetene og gleden ved yoga med grupper i samfunnet som av ulike grunner ikke opplever at det fins et yogatilbud som passer for dem.

Alle, uansett utgangspunkt eller bakgrunn fortjener likeverdig tilgang til den flere tusen år gamle læren om yoga. Målet er å dele og undervise yoga som er trygg, inkluderende og tilgjengelig for alle.

Min jobb som vernepleier har blant annet gått ut på å forsøke å gjøre avstanden mellom mennesker med funksjonsnedsettelser og resten av samfunnet mindre. Det å gjøre verden mer tilgjengelig slik at alle kan inkluderes og dra nytte av de tilbudene som finns. Jeg oppdaget at det er et manglende tilbud om yoga for alle i Norge. Begrepet «yoga for alle» betyr sjeldent at det er for ALLE!

På bakgrunn av dette bestemte jeg meg for å bli yogalærer. Og min misjon var å bli en yogalærer som underviser tilgjengelig og inkluderende yoga for alle.

Vernepleier Line Fritzon

Hvilke erfaringer har du med Inkluderende yoga?

På grunn av at jeg selv har en del fysiske skader og «vondter», har jeg også selv måttet tilrettelegge når jeg gjør yoga. Jeg opplevde sjeldent å få hjelp av yogalærere, så jeg måtte bare lære det selv. På den måten har jeg lang erfaring med å «oversette» yogastillinger på en slik måte at de passer til min kropp. Dette er grunnlaget for å undervise en inkluderende yogaform.

Veien blir til mens jeg går.. og snubler. Jeg opprettet enkeltpersonsforetaket mitt og kalte det Inkluderende yoga, og så begynte jeg med oppsøkende arbeid for å få elever på yogamattene. Det er mye jobb å etablere firma, lage forretningsplan, drive med markedsføring og fagutvikling parallelt, så det tar tid.

Jeg har holdt en kursrekke på en arbeidsmarkedsbedrift. Veldig spennende og givende, og nå holder jeg kurs for mennesker med utviklingshemming på et lite yogastudio. I tillegg underviser jeg yoga for seniorer på en seniorarena. Jobber ennå med å nå ut til målgruppene. Dette er utfordrende og jeg erfarer at jeg må knytte kontakter ikke bare til potensielle yogaelever, men arbeidsgivere, boliger, fagpersoner, støttekontakter, pårørende og foreninger. Jeg er ny i Oslo, og opplever det som utfordrende å komme i kontakt med «de rette» instansene.

Jeg har et mål om å kunne få låne lokaler av kommunen til en så lav pris at ikke prisen på yogatimen er det som stopper folk fra å komme! Tenker at yoga kan være en del av kommunens satsing på bedre folkehelse. Yoga til alle, for alle!

Er dette en del av et større system, eller er det du som har utviklet dette?

Inkluderende yoga som firma er bare meg, men faglig sett er jeg Accessible yoga ambassador, og en del av et internasjonalt nettverk, Accessible yoga organisation. Jeg skal ta Accessible yoga teacher training nå i november, i Stockholm. Og videre skal jeg delta på en Accessible yoga konferanse i New York, via internett, nå i oktober. Jeg jobber også med å opprette Accessible yoga Norge og satser på å kunne lage et norsk nettverk for yogalærere som underviser en inkluderende og tilgjengelig yogaform til mange og ulike grupper mennesker. Målet er å også kunne holde kurs for andre som ønsker å undervise en inkluderende yogaform.

Accessible yoga er en samlebetegnelse på en yogaform hvor målet er at alle, uansett utgangspunkt, kjønn, legning, økonomi, tro, funksjonsnedsettelse og begrensninger skal ha et tilpasset yogatilbud.

Hvilke brukergrupper benytter seg av dette tilbudet?

Alt som skal til for å kunne gjøre yoga er at du har et hode og en kropp!

Mange mener og føler mye om yoga, hva det er og hvem det er for. Jeg lander alltid tilbake på at det som skal til for å få en yogakropp er: at du har en kropp og at du gjør yoga. Alle kan gjøre yoga! Uavhengig av hvilken kropp du har, hvordan du ser ut eller hva du tror på. Det er utallige muligheter, bare folk vet om at det finnes!

Jeg ønsker å undervise mennesker med kognitive funksjonsnedsettelse, fysiske funksjonshemmede, eldre og andre som opplever at det ikke finnes et tilgjengelig tilbud for dem.

Jeg tilbyr også yoga på arbeidsplassen, som et ledd i bedriftshelsetjeneste (forebyggende, stressreduserende, helsefrembringende). Jeg prøver å nå ut til vernepleiere, og andre som jobber «på gulvet» – for å gi dem yoga på jobb. Dette kan være et verktøy som gir dem mulighet til å bearbeide vanskelige situasjoner, stress, krenkelser osv.

Hvordan tilrettelegger du?

Det er viktig med små grupper, max 10 stk. God erfaring med å undervise på arbeidsplass, i et miljø deltagerne kjenner og er trygge i. De som har behov for tett oppfølging vil ha godt av å ha en nærperson med seg, eller mindre grupper, 1:1 undervisning. Jeg informerer ofte om rammene for timen, noen «regler», og tydelig start – slutt.

Jeg forsøker å undervise med målet om at yoga skal bli tilgjengelig for hver enkelt som er tilstede. Jeg bruker tydelig og tilrettelagt kommunikasjon både gjennom verbale instruksjoner og kroppsspråk, tegn til tale(kan bruke bilder også, ved behov). I tillegg utfører jeg stillingene selv, modellerer. Jeg benytter meg av utstyr (blokker, puter, tepper, stoler, snorer, vegg, gulv) for å finne de rette variasjonene av de ulike stillingene slik at alle kan delta på sin måte.

Før jeg starter deler jeg ut kort som deltageren plasserer ved plassen sin. Kortet har to sider som viser om deltageren synes det er greit med fysisk berøring eller ikke. På denne måten kan hver enkelt velge dette selv.

Jeg opplever at jeg er heldig som får muligheten til å undervise yoga på denne måten. Jeg får brukt min vernepleiefaglige kompetanse og yogaens verktøy samtidig.  Det kjennes veldig givende å kunne gi alle mennesker tilgang til et verktøy for å finne balanse i livet. Det å få oppleve en gruppe på 8 mennesker, flest menn, med funksjonsnedsettelse, sitte med lukkede øyne, og et smil fra hjertet helt opp i munnvikene i det de sier «Namaste». Det er vakkert og stekt, og gir meg en følelse av at det jeg gjør betyr noe.

Her kan du nå Line Fritzon.

line@inkluderendeyoga.no

Nettside: www.inkluderendeyoga.no