Vernepleieren - Fremitidsrettet og ettertraktet
Ukategorisert

Vernepleieren – Fremtidsrettet og ettertraktet

Vernepleieren er både fremtidsrettet og ettertraktet. Dette mener FOs profesjonsråd for vernepleiere, og det er bakgrunnen for denne boken. Vi har lyst til å vise frem noen av vernepleierne i praksisfeltet, vise eksempler på fagutvikling og god praksis og å synliggjøre litt av hvorfor vernepleierne er så ettertraktet.

Vernepleieren er både fremtidsrettet og ettertraktet. Dette mener FOs profesjonsråd for vernepleiere, og det er bakgrunnen for denne boken. Vi har lyst til å vise frem noen av vernepleierne i praksisfeltet, vise eksempler på fagutvikling og god praksis og å synliggjøre litt av hvorfor vernepleierne er så ettertraktet.

De siste årene har vernepleierutdanningen blitt revidert, og det er utarbeidet nye nasjonale retningslinjer for utdanningen. Gjennom dette arbeidet ble formålet med utdanningen oppdatert, og det ble utformet fem kompetanseområder som beskriver kompetansen i den nye vernepleierutdanningen. I denne boken ønsker vi å gi leseren en kort innføring i de fem kompetanseområdene og samtidig løfte frem noen vernepleieres viktige innsats gjennom de ulike utviklingsarbeidene og prosjektene som de driver i praksisfeltet i dag. I tillegg har vi ønsket at boken også skal ha et perspektiv fra brukere og samarbeidspartnere. Fagutvikling, praksis og tjenester kan ikke utformes og utvikles uten samspill og innspill fra de som mottar tjenestene. Derfor er det ekstra viktig å trekke frem brukerstemmene og motta innspill fra andre organisasjoner om vernepleierprofesjonen slik at den skal kunne fortsette å være fremtidsrettet og ettertraktet.

Vi håper du som leser boka får et godt innblikk i vernepleierens kompetanse, hva som rører seg i praksisfeltet i dag, og at du forstår hvorfor vernepleieren er både fremtidsrettet og ettertraktet.

God lesning!

Du kan laste ned boken her…