Nasjonal autismekonferanse – Den 7ende Tønsbergkonferansen

Konferanse, 03.06.2020-04.06.2020

Konferanse, 03.06.2020-04.06.2020, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme – ADHD – Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst.

Konferansen vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Les mer om konferansen her

Sted: