Kort og godt

Aktuelle etter- og videreutdanningsprogrammer for vernepleiere

Det tilbys et bredt utvalg av etter- og videreutdanninger fra våre høyskoler og universitet. Her finner du en oversikt som kan være relevante for en vernepleier.

Det tilbys et bredt valg av etter- og videreutdanninger fra våre høyskoler og universitet. Her finner du en oversikt som kan være relevante for en vernepleier.

De aller fleste har et omfang på 15 og 30 studiepoeng. Dette tilsvarer et halvt til ett semester på fulltid.

Du finner oversikten her