Ukategorisert

e-Læring om personlig hygiene

Personlig hygiene handler om å være ren og velstelt og å holde seg frisk. Det er også viktig å føle seg vel og at det er behagelig for andre i sosiale situasjoner.

Personlig hygiene handler om å være ren og velstelt og å holde seg frisk. Det er også viktig å føle seg vel og at det er behagelig for andre i sosiale situasjoner. I dette prosjektet utarbeidet vi en e-læringsressurs til bruk ved opplæring om personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning. Det ble også utviklet samtale- og kursmateriell for støttepersoner. 

«Personlig hygiene» er realisert som en nettapplikasjon som baserer seg på bruk av valgfri nettleser og valgfritt operativsystem. Dvs. at «Personlig hygiene» kan brukes på vanlig på PC- og Mac-utstyr som mange har, og på nettbrett og smarttelefoner med både iOS og Android-operativsystem. Dette var et bevisst valg for også å understøtte gruppe- og klasseromsundervisning og andre tilsvarende setting­er.

«Personlig hygiene» kan legges som et ikon på både smarttelefoner og nettbrett. Se HER hvordan du gjør dette.

Forenklet versjon
For primærbrukere som ikke kan lese, eller leser bare lite, har Karde utviklet en svært forenklet versjon av Personlig hygiene, nemlig personlighygiene-enkel.no/. Denne inneholder kun filmene. Den forenklede versjonen av Personlig hygiene er til nytte for primærbrukere som ikke kan lese eller som ikke har glede av å få lyd opplest med lydavspillingsknappene.

For støttepersoner
Støttepersoner har «egen avdeling» i «Personlig hygiene». Karde har lagt mye vekt på den for å understøtte ulike brukssituasjoner om personlig hygiene. Viktigheten av dette materiellet var eksplisitt understreket i Karde sine samtaler med personene i eks­pert­panelet.

Relatert linker: