Ukategorisert

e-Plan – en habiliteringsapp for å mestre egen hverdag

e-Plan er navnet på en app for nettbrett som er laget av Nevrohabiliteringen ved OUS. Appen er utviklet for å gi personer med utviklingshemming eller autisme større muligheter til å mestre hverdagen og medvirke aktivt i eget liv.

e-Plan er navnet på en app for nettbrett som er laget av Nevrohabiliteringen ved OUS. Appen er utviklet for å gi personer med utviklingshemming eller autisme større muligheter til å mestre hverdagen og medvirke aktivt i eget liv. e-Plan er en bildebasert plan der den individuelle hjelpen brukeren trenger presenteres for å gi oversikt og hjelp til å gjennomføre daglige gjøremål.

Primær målgruppe:

Barn, unge og voksne med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og/eller kognitive funksjonsnedsettelser.

Brukere som er bosatt i familiehjemmet eller som mottar begrensede timebaserte tjenester har vært spesielt vektlagt under utviklingen av e-plan.

Resultatmål
Utforme, utvikle og implementere et individuelt verktøy for å fremme forutsigbarhet, mestring og medvirkning

Effektmål
Bidra til å øke kompetansen om teknologiske løsninger overfor personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser.

Les mer om e-Plan habilitering