Fag

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi bør etter forfatterens mening bli en like naturlig del av fremtidens tjenester for personer med utviklingshemming. Teknologien som anvendes, kan enten være universelt utformet eller mer tilpasset den enkeltes behov.

Velferdsteknologi har på kort tid blitt et begrep som anerkjennes som en viktig bestanddel i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Begrepet assosieres gjerne med teknologi tilpasset eldre generelt og demente spesielt. Velferdsteknologi bør etter forfatterens mening bli en like naturlig del av fremtidens tjenester for personer med utviklingshemming. Teknologien som anvendes, kan enten være universelt utformet eller mer tilpasset den enkeltes behov. For å lykkes med implementering av velferdsteknologi i tjenestene er det imidlertid avgjørende at dette baseres på brukernes faktiske og individuelle behov. Dette stiller høye krav til teknologien og betinger at tjenestene endrer seg i takt med nye omsorgs- modeller. Vernepleiernes habiliteringsperspektiv og kompetanse til å kartlegge og implementere skreddersydde tiltak passer svært godt for å imøtekomme disse kravene.

Artikkelen er skrevet av Morten Berger. Vernepleier ved OUS, Avdeling for nevrohabilitering.

Last ned hele artikkelen her