Miljøterapeutisk arbeid 2020

Den 18. og 19. 2020 mars arrangerer HVL, Campus Sogndal, ein konferanse om tema relatert til å behalde verdigheit som tenestemottakar.

Hensikta er å formidle kunnskap og lage møteplass for erfaringsutveksling og kompetanseheving innan miljøterapeutisk arbeid. Konferansen passar for personar som jobba med menneske med ulike hjelpebehov, leiar for tenestene, brukarar, brukarorganisasjonar og tilsette ved helse- og sosialfaglege utdanningar.

Du finner program og påmelding her