Ukategorisert

Noen relevante masterstudier

22. februar 2020

Er du vernepleier og tenker å ta en mastergrad? Her finner du en oversikt over aktuelle masterstudier som kan være relevant for deg.

Oppdatert 22.06.2020

Er du vernepleier og tenker å ta en mastergrad? Her finner du en oversikt over aktuelle masterstudier som kan være relevant for deg.

VID vitenskapelige høgskole


Universitetet i Agder


Universitetet i Oslo


UIB – Universitetet i Bergen


UIS – Universitetet i Stavanger


HVL – Høgskulen på Vestlandet


OsloMet


Høgskolen i Molde


Høgskolen i Volda


Nord universitet


NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Høgskolen i Østfold


USN – Universitetet i Sørøst-Norge


UIT – Norges arktiske universitet


INN – Høgskolen i Innlandet

Dersom du kjenner til aktuelle masterstudier som burde ha vært nevnt her, settes det pris på om du tipser redaksjonen om dette. På førehand takk.