Fag

Traumebevisst forståelse i arbeidet med utfordrende atferd

Fag
18. februar 2020

Utviklingshemmede er en gruppe som vi kan anta er mer utsatt for traumer enn befolkningen generelt. Traumebevisst forståelse fokuserer på tilknytning, potensielle følger av traumer og at dette har en effekt på hjernen. I 2018 etablerte VID Vitenskapelige høyskole og Enhet for funksjonshemmede i Sandnes kommune et samarbeidsprosjekt med fokus på hvordan en traumebevisst forståelse kan bidra til kvalitet i miljøarbeid.

Utviklingshemmede er en gruppe som vi kan anta er mer utsatt for traumer enn befolkningen generelt. Traumebevisst forståelse fokuserer på tilknytning, potensielle følger av traumer og at dette har en effekt på hjernen. I 2018 etablerte VID Vitenskapelige høyskole og Enhet for funksjonshemmede i Sandnes kommune et samarbeidsprosjekt med fokus på hvordan en traumebevisst forståelse kan bidra til kvalitet i miljøarbeid.

I Sandnes kommune ønsket de å se nærmere på om et traumebevisst blikk på tjenestetilbudet til noen utvalgte brukere kan gi en ny forståelse, som kan bidra til kvalitet i miljøarbeid rettet mot personer med utviklingshemming. I dette prosjektet gjelder det spesielt i forhold til relasjonen i tjenesteytingen, og hvordan tjenestemottakerne regulerer sine erfaringer og inntrykk i hverdagen. Dette er viktige premisser for godt miljøarbeid, og krever forståelse fra tjenesteytere både på system og individnivå.

Dette var utgangspunktet for et samarbeidsprosjekt mellom VID vitenskapelige høyskole og Enhet for funksjonshemmede i Sandnes kommune knyttet til å implementere traumebevisst forståelse i tjenestene til utviklingshemmede. Erfaringene så langt er svært positive.

Annette Eidesen og Line Granberg jobber begge som avdelingsledere i Enhet for funksjonshemmede i Sandnes kommune. Eidesen er utdannet ergoterapeut fra Høgskolen i Trøndelag. I tillegg har hun videreutdanning i veiledning, erfaringsbasert ledelse og omsorg for aldersdemente – alle fra Universitetet i Tromsø. Nå er Eidesen i gang med en masterutdanning i medborgerskap og samhandling ved VID Vitenskapelige høyskole i Sandnes i Rogaland. Granberg er utdannet vernepleier fra VID Vitenskapelige høyskole og har en videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemming og autisme. Denne videreutdanningen er også fra VID Vitenskapelige høyskole.

Fra VID Vitenskapelige høyskole deltar høgskolelektorene Hanne Line Wærness som er vernepleier, og Oliva Teigland som er barnevernspedagog.

Last ned hele artikkelen her