Aktivitetstilbud for personer med demens

Første januar 2020 har kommunene en lovpålagt plikt til å ha et aktivitetstilbud for personer med demens. De eldre har stadig nye interesser og nye behov, og er i økende grad ikke interessert i å delta på tradisjonelle dagtilbud. Dette er konferansen for deg som ønsker inspirasjon til hvordan du kan starte eller forbedre et dagaktivitetstilbud som møter behovet til fremtidens eldre.

Konferansen holdes på Gardermoen den 23 – 24 mars 2020.

Les mer og meld deg på hos JobbAktiv