Koronavirus

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus (Helsedirektoratet)

20. mars 2020

Personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse regnes som høyrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av egen tilstand. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre. Videre vurderes det at det vil få store konsekvenser for denne gruppen og for samfunnet dersom alminnelige tilbud stenges. Personer med mindre alvorlige psykiske/rus lidelser vil kunne oppleve økt symptomtrykk i denne perioden.

Personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse regnes som høyrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av egen tilstand. De kan også utgjøre en økt fare for å smitte andre. Videre vurderes det at det vil få store konsekvenser for denne gruppen og for samfunnet dersom alminnelige tilbud stenges. Personer med mindre alvorlige psykiske/rus lidelser vil kunne oppleve økt symptomtrykk i denne perioden.