Koronavirus

Personer med utviklingshemming og koronavirus (NAKU)

20. mars 2020

Her finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men andre kan ha interesse av informasjonen

Her finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men andre kan ha interesse av informasjonen.