Koronavirus

Praktiske råd til helsepersonell om god bruk av video. (Direktoratet for e-helse)

29. mars 2020

Koronaviruset gjør fysiske møter vanskelig i helsehjelpen. Videokonsultasjon et svært godt og effektivt alternativ. Vi gir her praktiske råd til helsepersonell om hvordan bruke video på best mulig måte.

Koronaviruset gjør fysiske møter vanskelig i helsehjelpen. Videokonsultasjon et svært godt og effektivt alternativ. Vi gir her praktiske råd til helsepersonell om hvordan bruke video på best mulig måte.