Koronavirus

Psykososial omsorg ved en pandemi (RVTS)

29. mars 2020

Dette er en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi. Målgruppen er personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter.

Dette er en ressursside om psykososial ivaretakelse ved en pandemi. Målgruppen er personell med ansvar for å organisere, lede eller utøve psykososial ivaretakelse i kommuner og andre offentlige virksomheter. Dersom din tjeneste har behov for råd eller veiledning, ber vi deg ta kontakt med ditt regionale RVTS.