Koronavirus

Råd for deg som jobber på sykehjem (Sykepleien)

14. mars 2020

Koronaviruset skaper nye spørsmål. Som: Skal ikke pårørende få besøke mor på dødsleiet? – Pårørende må få komme og ta farvel. Myndighetene kan vanskelig nekte sykehjemmene å ta imot pårørende, sier Nina Kristine Sorknes i Folkehelseinstituttet.

Koronaviruset skaper nye spørsmål. Som: Skal ikke pårørende få besøke mor på dødsleiet? – Pårørende må få komme og ta farvel. Myndighetene kan vanskelig nekte sykehjemmene å ta imot pårørende, sier Nina Kristine Sorknes i Folkehelseinstituttet.