Koronavirus

Hvordan ivareta utviklingshemmedes psykiske helse i koronaens tid? (Stiftelsen SOR)

07. april 2020

Anne Gro Innstrand jobber som privatpraktiserende psykolog for mennesker med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser. Hennes fokus er psykisk helse og livskvalitet. Hun holder til på Nesodden, men tilbyr veiledning og kurs over hele landet.

Anne Gro Innstrand jobber som privatpraktiserende psykolog for mennesker med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser. Hennes fokus er psykisk helse og livskvalitet. Hun holder til på Nesodden, men tilbyr veiledning og kurs over hele landet.